lv ru
+371 28 866 707
mafia@cosanostra.lv

Spēles noteikumi


                                                                                    1.

                                                                      Pamatinformācija.

   Spēles dalībnieku skaits: 8-13 spēlētāji. Spēlētāji, izvelkot kārtis, pēc nejaušības principa dalās divās komandās – „sarkanajos” (miermīlīgie iedzīvotāji) un „melnajos” (mafija). „Sarkano” komandā ir divas spēles lomu kārtis un šīs kārtis atšķiras no pārējām ( tās ir komisārs un ārsts).
   Spēles vadītājs ievada spēli un reglamentē tās etapus. Spēlei ir divas pamatfāzes: „nakts” un „diena”. „Sarkanie” uzvar gadījumā, ja no spēles ir izbalsoti visi „melnās” komandas pārstāvji. „Melnie” uzvar gadījumā, ja pie galda paliek vienāds skaits abu komandu pārstāvju.

Spēles sākums.

   Sēžot pie galda, spēlētāji pēc kārtas izvēlas spēļu kārti un iepazīstas ar to. Kad visi spēlētāji ir saņēmuši savas „lomas pilsētā”, notiek spēlētāju iepazīšanās vienam ar otru pēc noteiktas tēmas (vadītājs izvēlas tēmu atkarībā no publikas).

Pirmā spēles nakts.

   Vadītājs paziņo:”Pamostas mafija!” un spēlētāji , kas saņēmuši „melnās” kārtis, noņem no sejas maskas vizuālajam kontaktam vienam ar otru. Vadītājs paziņo:”Mafija aizmieg!”. Pēc šiem vārdiem „melnie” spēlētāji aizklāj sejas ar maskām.
   Spēlei turpinoties, vadītājs paziņo: „Pamostas komisārs!” un spēlētājs, kas saņēmis atiecīgo kārti, noņem masku, lai iepazītos ar vadītāju. Pēdējo vadītājs „modina” ārstu. Redzot viņa seju bez maskas vadītājs paziņo:”Ārsts aizmieg!”
   Ja spēlē vairāk nav lomu kāršu, tad vadītājs paziņo:”Pilsēta pamostas”.

Pirmā spēles diena.

   Spēlētāji noņem maskas un trīs minūšu laikā visiem ir iespēja izteikties savā starpā, uzdot viens otram jautājumus un atklāt mafiju pie galda.

Kandidātu nominēšana izbalsošanai.

   Pēc tā, kad visi spēlētāji beiguši apspriešanu (pagājušas trīs minūtes), vadītājs pēc kārtas (sākot ar pirmo spēlētāju) dod iespēju katram izteikties 15 sekundes. Šajā laika periodā spēlētājam nepieciešams izvirzīt vienu vai divus kanditātus uz izbalsošanu. Iemesls kandidatūrām var būt tikai viens – norādītais spēlētājs (spēlētāji) pēc viņa viedokļa ir „mafija”. Neizvirzīt uz izbalsošanu nevienu kandidātu spēlētājam nav atļauts. Gadījumā, ja pie galda ir palicis tikai viens „melnās” komandas pārstāvis, spēlētāji izvirza tikai vienu kandidātu. Savu runu spēlētājs noslēdz ar vārdiem: „paldies” vai „nākamais”, vai arī viņu pārtrauc vadītājs, ja ir pārsniegta 15 sekunžu robeža.

Attaisnošanās.

   Vadītājs paziņo visai „pilsētai” par kandidātiem, kas saņēmuši vislielāko balsu skaitu (parasti – pirmā un otrā vieta, vai arī spēlētāji, kas dala pirmo vietu). Nosauktajiem kandidātiem ir dotas 30 sekundes, lai attaisnotos un izskaidrotu „pilsētai” kāpēc viņi nav mafija, un kāpēc nebalsot pret viņiem. Šajā laikā viņi var analizēt situāciju pie galda un apvainot citus spēlētājus piederībai pie „melnās” komandas.

Balsošana.

   Vadītājs atgādina „pilsētai” kandidātus uz izbalsošanu un lūdz visiem paņemt rokās maskas. Balsošana notiek spēlētāju numuru augošā secībā (1, 2, 3…13). Precīzākai balsu uzskaitei pret konkrēto kandidātu ,vadītājs skaita līdz trīs un reģistrē pacelto masku skaitu. Attiecībā uz katru kandidātu notiek atsevišķs balsojums. Atteikties no balsojuma spēlētājiem nav atļauts un balsot drīkst tikai vienu reizi pret vienu spēlētāju. Ja kāda spēlētāja maska tika pacelta pirms vai pēc komandas „trīs”, tādā gadījumā spēlētāja balss automātiski tiek ieskaitīta pret pēdējo no visiem izvirzītajiem kandidātiem. Vadītājs seko godīgumam šī jautājuma risināšanas gaitā un kontrolē balsu uzskaitīšanu. Kandidāts, kas tiek izbalsots, nedrīkst balsot pret sevi. Vadītājs tam seko un šādu rīcību izlabo.
   Ja balsu skaits ir vienāds, tiek paziņota atkārtota balsošana. Šādā gadījumā kandidātiem uz izbalsošanu tiek dotas papildus 30 sekundes sevis attaisnošanai. Ja balsu skaits atkal ir vienāds, tiek paziņota trešā balsošana.
   Iznākums Nr. 1 – šajā gadījumā visiem kandidātiem ir jāpamet spēle. Iznākums Nr.2 – visi kandidāti spēli turpina. Nominētie spēlētāji vairs nepiedalās trešajā balsojumā. Visas balsošanas pie galda notiek uz skaitu „trīs”.
   Ja pie galda ir palikuši 4 spēlētāji, „iznākums Nr.1” nav iespējams un vadītājs turpina spēli balstoties uz „iznākumu Nr.2”. Jebkurā spēles situācijā, kura notikusi spēlētāja vainas dēļ un apšauba balsojuma godīgumu, vadītājs var peiņemt savu galējo lēmumu harmoniskai spēles turpināšanas gaitai.
   Spēlētājs, kas pamet spēles galdu, atklāj savu kārti un viņam tiek dotas 15 sekundes noslēdzošajai runai.

Nakts.

   Vadītājs pasludina:”Iestājas nakts, pilsēta aizmieg!”. Pēc tā, kad visi spēlētāji ir aizklājuši sejas ar maskām un „pilsētā” ir iestājies klusums, vadītājs dod komandu:”Pamostas mafija!”.
   „Melnā” komanda atklāj sejas un ar žestiem (skatieniem) mēģina sarunāt savā starpā upuri. Ja šis process ieilgst, vadītājs paziņo:” Neredzu koordinētu šāvienu!”. Ja arī šajā gadījumā mafijai nav kopēja „nakts lēmuma”, vadītājs dod komandu:”Mafija aizmieg!”. Dotajā situācijā skaitās, ka mafija ir aizšāvusi garām un nosaucot rezultātus par pagājušo nakti, to paziņo vadītājs ( vai arī otrādi, tiek nosaukts upuris, koordinēta šāviena gadījumā).
   Pēc tā, kad mafija ir „aizmigusi”, vadītājs dod komandu:”Pamostas komisārs!”. Spēlētājs ar attiecīgo kārti noņem masku no sejas un norāda uz spēlētāju, kuru vēlas pārbaudīt piederībai „melnajai” komandai. Vadītājs dod „komisāram” patiesu informāciju vai norādītais spēlētājs ir vai nav mafija. Pēc šīs darbības „komisārs aizmieg”. Nosaucot pagājušās nakts rezultātus, vadītājs paziņo „komisāra” pārbaudes rezultātus, nekonkretizējot, kurš pārbaudīja un kuru pārbaudīja. Gadījumā, ja naktī „mafija novāc komisāru”, nakts pārbaudes rezultāts netiek izpausts.
   Pēc tā,kad „komisārs azmieg”, vadītājs paziņo:”Pamostas ārsts”. Spēlētājs ar attiecīgo kārti atklāj seju un norāda uz spēlētāju, kuru viņš vēlās glābt no mafijas šāviena. Bez informācijas par „naktī notikušo šāvienu”, „ārsts” izvēlas „pacientu”, balastoties uz saviem uzskatiem un intuīciju. „Ārsts” var „ārstēt” arī pats sevi. „Ārsts” nedrīkst „ārstēt” vienu un to pašu spēlētāju divas reizes pēc kārtas. Ja ārsts uzmin spēlētāju, kuru ir „nošāvusi mafija”, tad tas spēlētājs ir glābts no „šāviņa”. Vadītājs, nosaucot „ārsta” darbību rezultātus, nenorāda, kuru un kurš ir „ārstējis”, tiek paziņots tikai fakts vai „iedzīvotājs” ir izglābts vai nē.
   Pēc tā, kad visi lomu spēlētāji naktī ir bijuši „pamodināti”, pie spēļu galda „iestājas rīts” un visi noņem maskas. Vadītājs paziņo „mafijas nakts izrēķināšanos” un „komisāra” pārbaudes (ja nav „nošauts”). „Ārsta” darba rezultātu nosauc, ja ir uzminējis „upuri” un attiecīgi ir to izglābis.
   Mafijas „nošautais” spēlētājs pamet galdu un atklāj kārti. Viņam ir 15 sekundes pēdējiem vārdiem. Ja „nošautais” spēlētājs ir „komisārs” viņam netiek dota iespēja izteikties.

Otrā spēles diena.

   Turpmāk spēle turpinās kā secīgi: spēles diena – kandidatūru izvirzīšana – attaisnošanās- balsošana – spēles nakts. Spēle turpinās līdz nebūs sasniegti kādas komandas uzvaras nosacījumi, ko arī paziņos vadītājs.


                                                                                  2.

                                                                Noteikumu pārkāpumi:

-Zvēresta izteikšana jebkurā formā vai tā analogs;
-Jebkāda veida derības vai tā analogs;
-Apzināta skatīšanās cita kārtīs informācijas iegūšanai vai citi ar spēli nesaistīti informācijas iegūšanas veidi;
-Ieteikumi no skatītāju vidus;
-Apvainojoši izteikumi pret citiem spēlētājiem, vadītāju, lamu vārdu pielietošana; -„Nakts” padomi, sarunas(jebkādas skaņas) zem maskas vai žestikulācija;
-Netīša skatīšanās „nakts” laikā;
-„Nakts” pieskārieni;
-Spēļu galda pamešana pēc savas vēlēšanās;
-Sitieni pa spēļu galdu, neētiska izturēšanās pret citiem spēlētājiem, vadītāju, strīdi ar vadītāju.
-Pārlieka žestu izmantošana, kas var traucēt citiem spēlētājiem;
-Runāšana laikā, kad vārds nodots citam spēlētājam, tajā skaitā arī izsauksmes un čukstēšana; -Reliģijas, nacionālās piederības un politiskās tēmas.


                                                                                   3.

                                                              Disciplinārais reglaments.

   1. Noteikumu pārkāpumus fiksē vadītājs.
   2. Spēlētāji, kas pārkāpuši noteikumus, tiek sodīti. Šādā veidā viņi saņem aizrādījumus ( trīs aizrādījumi nozīmē diskvalifikāciju un spēlētājs ir spiests pamest galdu).
   3. Spēlētājs var arī tikt mutiski brīdināts, lēmumu par nedisciplianēto spēlētāju pieņem vadītājs atkarībā no situācijas. Šādā veidā tiek nodrošināta harmoniska turpmākā spēles gaita.
   4. Par jebkuru „nakts” noteikumu pārkāpumu spēlētājs tiek diskvalificēts un izņemts no turpmākās spēles gaitas.

         Mafija – tā ir komandas spēle! Nav svarīgi kāda kārts jums ir tikusi, galvenais ir Jūsu komandas uzvara. Pametot galdu, centieties ar savu runu palīdzēt komandai! Protams, ja vien Jūs neesat mafija....